top of page
Equipment constituting the concrete plant facility, ready mixed concrete production and transportation.

Teknik Bilgiler

Concrete batching plant, which we produce in different models and with different capacities.

Ürünler

Hazır beton nedir? 

İnert malzemelerin otomatik beton santralinde veya mikserlerde karıştırılmasıyla üretilen ve tüketiciye “beton” olarak sunulan betona “hazır beton” denir.

Technical Information; Concrete plants AggregateTechnical Informations.

Agrega

Aggregata  Teknik  Bilgi

Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı inert malzemelerdir. Betonda toplam hacmin yaklaşık %60-75'ini kaplayan agrega önemli bir bileşendir.

Technical Information; Concrete plants  Cement Types ,Cement Technical Informations

Çimento

Çimento Teknik  Bilgi

Ana hammaddeleri kalker, kil ve mineral parçalar olan çakıl, tuğla, briket ve diğerlerinin yapıştırılmasında kullanılan bir malzemedir. Reaksiyon için çimento su ile karıştırılmalıdır.

Additives Technical Information; chemical and mineral depending on their origin.

Katkılar 

Katkı Maddeleri Teknik Bilgi

Üretim sırasında veya dökümden önce transmisyona küçük miktarlarda eklenen maddelere betonun özelliklerini iyileştirmeye yarayan katkı maddeleri denir. Katkı maddeleri, kökenlerine bağlı olarak kimyasal ve mineral olarak ayrılabilir:

bottom of page